michael_miao


校外教学|“走进自然,触摸春天” 北京市中芯学校四年级春季校外教学活动

                                                   

                                                   
20 May 2019 no comments

                                                   
michael_miao


校外教学|二年级天坛公园一日游

                                                   

                                                   
20 May 2019 no comments

                                                   
michael_miao


校外教学|走进春天,播种希望,放飞快乐——一年级下学期留民营活动纪实

                                                   

                                                   
20 May 2019 no comments

                                                   
michael_miao


校外教学|玩中有学,学中游玩——南海子公园全课程活动

                                                   

                                                   
20 May 2019 no comments

                                                   
michael_miao


校外教学|北京市中芯学校初中部 “寻生存技巧,探生命真谛”活动!

                                                   

                                                   
08 Nov 2018 no comments

                                                   
michael_miao


畅游海洋馆——北京市中芯学校二年级海洋馆研学之旅

                                                   

                                                   
08 Nov 2018 no comments

                                                   
michael_miao


讲座通知|家校共育:小学生注意力培养

                                                   

                                                   
08 Nov 2018 no comments

                                                   
michael_miao


校外教学|“首博看北京”——北京市中芯学校五年级秋季校外教学活动

                                                   

                                                   
08 Nov 2018 no comments